SERVICE

En service på din värmepump är minst lika viktig som en service på din bil. Alla maskiner måste servas med jämna mellanrum för att fungera så bra som möjligt. Du tycker att det är självklart att serva bilen eller byta dammsugarpåse och på samma sätt skall du även ta hand om din värmepump, det som håller ditt hus varmt och skönt att bo och leva i.


Service Luft/Luft Värmepump

Service luftvärmepump
Luftvärmepump innan service

Låt oss rengöra och utföra en service samt funktionskontroll av din luftvärmepump.
En smutsig luftvärmepump kan innebära att den mister upp till 60% av sin kapacitet.

 • Rengöring av inomhusdel.
 • Rengöring av utohusdel.
 • Kontroll av fläkthjul.
 • Läcksökning för eventuella läckor på gaskretsen.
 • Kontroll av eventuella missljud runt värmepumpen.
 • Kontroll av kondensvattenflöde.
 • Kontroll av temperatur samt luftflöde före och efter service.

Pris: 1 499:-*


Service BergvärmepumpService bergvärmepump

Även en bergvärmepump behöver en regelbunden service och rengöring för att den ska fungera tillförlitligt, i vår service ingår:

 • Kontroll samt rengöring av smutsfilter.
 • Luftning av ledningar och varmvattenberedare
 • Kontroll av expansionskärl på värmebärarsystem
 • Kontroll  samt eventuell påfyllning av brinevätska i köldbärarsystem
 • Kontroll synglas beträffande köldmediets påfyllning
 • Översyn av ledningar och cirkulationspumpar avseende läckage och missljud i och kring värmepumpen
 • Kontroll av larmlogg i förekommande fall.
 • Optimering av värme och varmvatteninställningar vid behov
 • Avläsning av driftstider samt eltillskott

Pris: 1 800:-*


Ring oss eller ange dina uppgifter i formuläret nedan för att boka en service så hör vi av oss om en tid som passar.

*Kostnad för eventuella reparationer samt byte av delar tillkommer. Priset gäller inom
50 km från Finspång,därutöver tillkommer reseersättning om 7,8 kr/km. Pris inkl. moms.