Uppvärmning – Bergvärme

IVT HQ

Bergvärme – Energi från en förnybar källa

Bergvärme – Bergvärmepumpar använder den solenergi som har lagrats i berget. Det är just därför tekniken kallas för bergvärme. En bergvärmepump ger dig den största energibesparingen av alla värmepumpar. Beroende på vad du har för uppvärmning idag kan du sänka dina värmekostnader med upp till 80 procent. Våra bergvärmepumpar klarar hela ditt behov av värme och tappvarmvatten även när det är som kallast. Och på sommaren kan du använda systemet för att få det svalt och skönt i ditt hus.

Att utvinna värme ur berget? Det kan låta underligt hur man kan använda sig av berget som en värmekälla, i berget är det ju kallt! Tekniken bygger på att man vinner energi på temperaturskillnader mellan köldbärarvätskan som går ner i borrhålet som sedan kommer in i värmepumpen och värmer upp det iskalla köldmediet ett fåtal grader. köldmediet är en gas som reagerar kraftigt på tryckförändringar vilket betyder att det blir väldigt varmt när man sätter ett högre tryck på den. Det trycksatta och varma köldmediet går sedan igenom en värmeväxlare som överför värmen till vattnet i husets värmesystem.

Genom effektiv lågenergiteknik ger den tillbaka upp till fem gånger så mycket energi som den förbrukar – i form av skön värme till ditt hus. IVT är dessutom de enda som erbjuder värmepumpar som klarar de hårda kvalitets- och miljökraven för att Svanenmärkas.

Vi är återförsäljare för IVT Värmepumpar

Vi har varit återförsäljare för IVT Värmepumpar sedan 2012 och med över 100 tals installerade värmepumpar har vi märkt att kvalité lönar sig i längden. IVT erbjuder 10 års garanti på värmepumpens kompressor vilket kan likställas med värmepumpens hjärta. Dessutom ingår 6 års totalgaranti på hela värmepumpen.